Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το κατάστημα Αφοί Καρκά & ΣΙΑ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης ή/και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του ιστοτόπου. Επίσης, εξηγεί τις υποχρεώσεις μας, καθώς και τα δικαιώματα των επισκεπτών σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα σημαντικό ζήτημα, στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας, γίνεται εμπιστευτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις.

Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου. Συνεπώς, με τη μεταφορά σας σε άλλον ιστότοπο εκτός του παρόντος, η παρούσα Πολιτική δε θα ισχύει. Σε αυτήν την περίπτωση συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική του ιστοτόπου στον οποίο μεταφέρεστε.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική και για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα Αφοί Καρκά & ΣΙΑ στο τηλέφωνο 210-4319078, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση antoniskarkas@gmail.com.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» όπως χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται στις πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας, το φύλο κ.α., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα των προσώπων αυτών.

Τι είναι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι η καταχώρηση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η αναζήτηση, η χρήση, η διαβίβαση σε τρίτους, ο περιορισμός και η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ενός προσώπου.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Δε συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα στον παρόντα ιστότοπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.